Adatbázisok

LEVÉLTÁR

Levéltári nyilvántartások

Scope Archiv
A Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagának nyilvántartása.


Egységes törzskönyv

A magyarországi közlevéltárak nyilvántartásai és közös keresője.


Legnépszerűbb adatbázisok

Anyakönyvek (digitális tartalom nélkül)

Az 1960-as években készült anyakönyvi mikrofilmmásolatokat 2013–2016 között digitalizálták és ezekre a digitális képfájlokra épül a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisa.

Katonaállítási lajstromok, 17561918 (1942)

Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartás. Megkülönböztethetünk újoncozási, sorshúzási, elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromokat. Létezik lista a jogcímvesztett katonákról, előfordulnak továbbá az iratok között zsoldjegyzékek és felmentési kérelmek is.

Címereslevél-adatbázis, 13261918

Magyarországon az Országos Levéltár őrzi a legtöbb eredeti címereslevelet: gyűjteményünkben összesen mintegy 2500 db, a másolatokkal együtt pedig ennél jóval többre becsülhető az armálisok száma.

Összeírások:

1715. évi országos összeírás

1720. évi országos összeírás

A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása.

Urbaria et Conscriptiones

A digitalizált iratanyag 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből áll.

Collectio Diplomatica Hungarica

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa, MNL OL DL/DF.

Királyi könyvek

Benne: Illésy-féle családtörténeti cédulagyűjtemény

Királyi könyvek régebbi adatbázisa


Levéltári adatbázisok

AdatbázisokOnline


IratokOnline

MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság iratok a Magyar Országos Levéltárban


Hungaricana

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.


Európai Levéltári Portál

Archives Portal Europe

Az Európai Levéltári Portál különböző európai országok levéltári anyagához biztosít hozzáférést, és információt nyújt a földrész levéltári intézményeiről is.


KÖNYVTÁR

Katalógusok

A Levéltártudományi Szakkönyvtár katalógusa
A katalógus tartalmazza a Bécsi kapu téren és Óbudán található könyvtáraink állományát, amiben a 140 ezer kötet kötetet teljességgel kereshető.

A Magyar Nemzeti Levéltár könyvtárainak katalógusa
A katalógus a Magyar Nemzeti Levéltár 38 könyvtárának állományában való keresést teszi lehetővé. Állományának nagysága 670 ezer dokumentum, amelynek jelenleg háromnegyed része  található a katalógusban.


Digitális könyvtárak

A középkori Magyarország digitális könyvtára

Régi, több korszakot átfogó sorozatok; korszakok szerinti oklevéltárak; őrzési hely, (gyűjtemény, proveniencia) szerinti oklevéltárak; tematikus oklevéltárak


A Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára

Periodikák, sorozatok, egyedi kiadványok.


Közgyűjteményi Könyvtár

Benne: Magyarországi Levéltárak Kiadványai, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle, Népszámlálási Digitális Adattár stb.