Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Levéltárunk feladatkörében államigazgatási feladatokat is ellát. Az őrizetünkben lévő iratanyagból ügyfelek részére is szolgáltatunk adatokat, illetve egyszerű vagy hiteles másolatot adunk ki.

Leggyakrabban előforduló ügyek:

    építési tervdokumentáció keresése
    munkaviszony igazolása
    tanulóidő igazolása, elvesztett bizonyítványok pótlása stb.

Az 1990. évi XCIII. törvény VII. melléklete szerint a levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért másolati illetéket kell fizetni.

Hitelesített másolat illetéke: oldalanként 200 Ft, de legalább 2000 Ft (10 oldalig 2000 Ft, 10 oldal fölött oldalanként 200 Ft-tal emelkedik az illeték összege).
Továbbá a levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (jelenleg 3000 Ft) kell fizetni.

Az esetleges illetékmentességről, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény tájékoztat.
Az ügyfélszolgálati kérelem elküldhető postán, illetve leadható személyesen a gyulai és a békési kutatóteremben a kutatótermek nyitvatartási idejében.