Ügyfélszolgálat

H a s z n o s   i n f o r m á c i ó k   ü g y f e l e k n e k


A Csongrád Megyei Levéltár a birtokában lévő iratokról egyszerű vagy hiteles másolatot, tartalmi kivonatot vagy igazolást ad ki. Ezek kiadását a hatályos illetéktörvény alapján végezzük.

A levéltár igazgatója és a levéltár kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak.

Az ügyintézés történhet személyesen vagy kérheti írásban (levélben, faxon, e-mailben). Jogosultságát személyi azonosító okmányaival (vagy megbízás esetén írásos nyilatkozattal) kell igazolnia.

Telefonon ügyfeleink csak tájékoztatást kaphatnak. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki információ. Az ügyintézés ideje legföljebb 15 munkanap.
 
A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

A megkeresések törvényben meghatározott köre illetékköteles.

Az illeték mértéke: a törvény szerint az első fokú államigazgatási eljárásért - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

A levéltár által készített egyszerű vagy hiteles másoltatért, továbbá az ügyfél által készíttetett másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történt hitelesítéséért - ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.

 

Ü g y t í p u s o k (és az ahhoz szükséges adatok)

 

  • Tanulóidő igazolás: név, születési adatok (születési év, hó, nap, anyja neve). Az oktatási intézmény neve, az ott tanulás éve.)
  • Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek: építtető neve, lakcíme, az épület jelenlegi és az építés idején aktuális címe, az építés éve.
  • Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek: az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi száma, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.
  • Bírósági iratok: a perben részt vevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás szükséges.
  • Anyakönyvi ügyek: mivel az állami anyakönyvek (1895 utáni anyakönyvek) Szegeden a Csongrád Megyei Levéltárban találhatóak, így anyakönyvi ügyekben hozzájuk kell fordulni.