Német levéltáros gyakornok Szolnokon

2018.09.28.
Anna Lüders a berlini Stasi-iratokat őrző levéltárból (BStU) érkezett 8 hét gyakorlatra a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába. Mentora, Dr. Fiziker Róbert az intézmény fővárosi egységén túl azonban néhány megyei levéltár működésébe is szerette volna beavatni. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára vállalta, hogy 3 napba sűrítve megpróbálja bemutatni, milyen sokrétű feladatot lát el egy az ország közepén üzemelő tagintézmény, illetve hogyan kapcsolódik be a megyeszékhely és a környező kistelepülések vérkeringésébe.

A minden egyes érdeklődő látogatót megillető levéltári raktárbejáráson túl a kollégák olyan iratok kiemelésére és bemutatására koncentráltak, melyek tartalmaznak német nyelvű iratokat. A Jászkun Kerület iratanyaga bővelkedik ilyenekben, hisz egyrészt I. Lipót császár 1702-ben a Német Lovagrendnek adta el az egész kerületet; ebből az időszakból származnak adószedői összeírások. Másrészt a provizórium időszakában, az 1849. októberi rendelet nyomán a kerületi főispánok német nyelvű levelezést folytattak egymással, és minden hatóság németül érintkezett a kerületi főispánok mellé és fölé rendelt polgári és katonai hatóságokkal. 1850-ben a helytartóság és a kerületi kormányzatok belső ügyviteli nyelveként a német nyelvet határozták meg. A nemzeti iskolákról is német nyelven készültek a jelentések. Számos német építőmester készített terveket és dolgozott Magyarországon az 1848. évet megelőző időszakban, német nyelvű kéziratos térképlapokat is őriz levéltárunk, de a legnagyobb kuriózum mégiscsak Johann Baptist Homann atlasza, mely Nürnbergben alapított saját kiadójából származik.

            Vetési Mártának, a Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye vezetőjének köszönhetően, a Harangvirág nagycsoportosainak aktív részvételével mutathattuk meg Annának, milyen is egy papírfoglalkozás a levéltárunkban. Már az előkészületekbe is bevontuk látogatónkat, így együtt gyártottuk le a papírmerítéshez szükséges pépet és a gyerekek munkadarabjait a kézműves foglalkozásra. A levéltár-pedagógiai bemutatónkat figyelve, közreműködve követte végig annak állomásait, melynek témája a korai íráshordozók és a papír volt.

            Fél napos elfoglaltságot adott vendégünknek a restaurátorunk, aki az állományvédelem és a raktári hőmérséklet és páratartalom mérésén és dokumentálásán túl egy tervrajz tisztítását mutatta meg lépésről lépésre, a munkalap kitöltésétől, a fotódokumentáció elkészítésén és az oldhatóság próbáján át a tisztításhoz használt eszközökig. A munkafolyamatokba a német kolléganőt is bevonta, akinek a keze alatt szemmel láthatóan szépült meg a kunszentmártoni Körös-hidat ábrázoló tervrajz.

            A levéltári szakmai tevékenységek megismerésén túl látogatást tettünk azon városi közművelődési intézményekbe, melyekkel az utóbbi időben aktívan együttműködünk, így az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba, melynek az Országos és a szolnoki Levéltár eredeti dokumentumaiból összeállított „Áldás és átok a víz” című időszaki kiállítását is megtekinthettük, illetve a Rep-Tárba, ahol Fekete Balázs szakszerű tárlatvezetésének köszönhetően érdekfeszítő és élményekben gazdag délutánt tölthettünk el.

            Ezúton is köszönetet szeretnék mondani azoknak a munkatársaimnak, illetve társintézményekben dolgozó kollégáknak, akik közreműködtek abban, hogy Németországból érkezett vendégünk tartalmasan tölthesse el nálunk napjait és jó hírét vigye levéltárunknak, illetve a szolnoki közgyűjteményeknek és példa értékű kapcsolatának.

 

Szabóné Maslowski Madlen

levéltáros

A Szolnok Televízió beszámolója a német levéltáros gyakornok látogatásáról:

 

Utolsó frissítés:

2018.10.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges