IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

IV.MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK1454 - 1950 (1960)2 632,275 ifm
 Az 1848-ig terjedő korszak1454 - 1895371,920 ifm
 1.Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai1454 - 1895252,690 ifm
  a.Közgyűlési iratok (Acta congregationalia)1715 - 1848108,090 ifm
  b.Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek (Protocollum genaralium et particularium congregationum)1658 - 184947,420 ifm
  c.Folyamodványok, kérelemlevelek (Instantiae)1732 - 184815,620 ifm
  d.Országgyűlési iratok (Diaetalia)1711 - 18850,350 ifm
  e.Felkelési iratok (Insurrectionalia)1742 - 18481,670 ifm
  f.Árvaügyi iratok (Orphanalia varia)1525 - 185910,400 ifm
  g.Úrbéri ügyek iratai (Urbarialia)1741 - 18534,430 ifm
  h.Összeírások (Conscriptiones)1534 - 187113,620 ifm
  i.Nemességi iratok (Nobilitaria)1721 - 18463,420 ifm
  j.Katonai iratok (Militaria)1609 - 184825,770 ifm
  k.Határjárások (Metales)1454 - 18463,150 ifm
  l.Be- és kitáblázási iratok (In-et Extabulationes)1756 - 18480,720 ifm
  m.Tiltakozások (Protestationes)1661 - 18400,780 ifm
  n.Bírói megintések (Admonitiones)1649 - 18472 ifm
  o.Vármegyei katonai hozzájárulás (Subsidium)1788 - 18451,300 ifm
  p.Tilalmazások (Prohibitionales)1742 - 17860,020 ifm
  r.Magánlegeltetések tilalmazása (Invagiationes)1735 - 17840,050 ifm
  s.Megkerestető parancslevelek (Mandata requisitoria)1732 - 18190,050 ifm
  sz.Vagyonleltárak (Inventaria)1714 - 18440,300 ifm
  t.Osztálylevelek (Divisionales)1737 - 17850,100 ifm
  u.Becsülevelek (Aestimationes)1733 - 18730,120 ifm
  v.Helyszíni bírói szemlék (Oculatae revisiones)1723 - 18280,170 ifm
  x.Vegyes iratok (Miscellanea)1647 - 189512,510 ifm
  z.Kötelezvények (Obligatoriales)1657 - 18490,200 ifm
  zs.Végrehajtások (Executiones)1613 - 17860,430 ifm
  6.Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése Egészségre Ügyelő Permanens Deputatiojának iratai (Himlőoltási lajstrom)1831 - 18470,700 ifm
  8.Somogy vármegye adószedőjének iratai1698 - 184621,600 ifm
  9.Somogy vármegye számvevőjének iratai1739 - 184828,560 ifm
 10.Somogy Vármegye Törvényszékének (Sedria) iratai1488 - 185558,240 ifm
   a.Törvényszéki jegyzőkönyvek1804 - 18502,560 ifm
   b.Polgári perek (Processus civiles)1488 - 184823,950 ifm
   c.Örökösödési és osztályperek (Processus successionales et divisionales)1731 - 18532,800 ifm
   d.Levél-, illetve irat (vissza) követelő perek (Processus Litterarum Repetitionales)1805 - 18480,200 ifm
   e.Birtok-, vagyonper (Processus reales)1803 - 18030,060 ifm
   f.Arányosítási perek (Processus proportionales)1773 - 18530,900 ifm
   g.Ellenállás okát kérdő perek (Processus oppositionales)1763 - 17970,200 ifm
   h.Visszahelyeztető perek (Processus repositionales)1785 - 18483,400 ifm
   i.Zálogperek (Processus pignoris)1768 - 18551 ifm
   j.Adósságbeli, illetve világos adósságot követelő perek (Processus debiti, et processus liquidi debiti)1771 - 18485,780 ifm
   k.Bírói zárlat (Sequestrum (Judiciale))1812 - 18380,500 ifm
   l.Csődperek (Processus concursuales)1790 - 18480,700 ifm
   m.Gyámatyai számadást követő perek1823 - 18300,060 ifm
   n.Válóperek (Processus divortiales)1803 - 18480,200 ifm
   o.Kártérítési perek (Processus damni)1792 - 18480,300 ifm
   ö.(Kisebb) hatalmaskodási perek (Processus querulosi)1769 - 18480,900 ifm
   p.Becstelenítést bosszuló perek (Processus ad poenam dehonestationis)1801 - 18410,200 ifm
   q.Úriszék perek (Sedes dominales)1766 - 18481,600 ifm
   r.Pallosjog alapján folytatott perek (Causa jusgladii Antonii Festetics)1758 - 18180,060 ifm
   s.Különféle perek (Processus varii)1674 - 18503,010 ifm
   t.Választott bíróságbeli perek (Processus compromissionales)1806 - 18440,800 ifm
   u.Tiszti fenyítőperek (Processus magistratuales)1744 - 18470,050 ifm
   v.Büntetőperek (Processus criminales)1695 - 18482,730 ifm
   x.Ítéletlevelek (Sententionales)1718 - 17860,040 ifm
   y.Megbízólevelek (Litterae procuratoriae)1800 - 18520,200 ifm
   z.Statáriális ítéletek (Processus statariales)1800 - 18510,150 ifm
   aa.Szóperek (Processus verbales)1837 - 18531,600 ifm
   bb.Bírósági vizsgálatok (Inquisitionales)1654 - 18483,700 ifm
   cc.Vallatási jegyzőkönyvek (Deutrales)1740 - 18330,120 ifm
   dd.Pannonhalmi tizeddel kapcsolatos perek (Processus decimales)1831 - 18390,050 ifm
   ee.Officialia1795 - 18480,420 ifm
  11.Somogy vármegye II. József-féle bíróságának iratai (Judicium Subalternum)1787 - 17905,230 ifm
   a.Ülésjegyzőkönyvek (Protocolla sessionum)1788 - 17880,230 ifm
   b.Periratok1787 - 17905 ifm
 13.Gaál László alispán után maradt iratok1777 - 18020,300 ifm
 14.Csépán István alispán után maradt iratok1652 - 18510,400 ifm
 15.Illés Ferenc másodalispán után maradt iratok1756 - 18100,080 ifm
 16.Igmándy Antal vármegyei jegyző után maradt iratok1718 - 18380,100 ifm
 17.Balázsy István tisztiügyész után maradt iratok1721 - 18830,120 ifm
 18.Vajda Ádám tisztiügyész után maradt iratok1789 - 17960,030 ifm
 19.Zadrubánszky János tisztiügyész után maradt iratok1800 - 18420,020 ifm
 20.Noszlopy Gáspár szolgabíró után maradt iratok1846 - 18480,050 ifm
 22.Draskóczy Lajos ügyvéd iratai1803 - 18180,020 ifm
 23.Günther József ügyvéd iratai1806 - 18340,100 ifm
 25.Horváth Ferenc ügyvéd iratai1752 - 18340,030 ifm
 26.Horváth György ügyvéd iratai1811 - 18380,010 ifm
 27.Horváth Ignác ügyvéd iratai1800 - 18380,010 ifm
 28.Horváth József ügyvéd iratai1752 - 18190,030 ifm
 29.Kacskovics Mihály ügyvéd iratai1808 - 18360,050 ifm
 30.Németh Antal ügyvéd iratai1630 - 18821,800 ifm
 31.Rosty Vince ügyvéd iratai1565 - 18651,250 ifm
  32.Szabó Mihály ügyvéd iratai1828 - 18280,060 ifm
  33.Hegyessy János szolgabíró iratai1821 - 18210,010 ifm
 34.Alsószilvágyi Gaál László főszolgabíró után maradt iratok1787 - 1789 (1795)0,050 ifm
 35.Végrendeletek levéltári gyűjteménye (Acta testamentaria)1735 - 18660,300 ifm
  38.A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei (fényképmásolat)1516 - 15250,020 ifm
 39.Szokolay Dániel táblabíró után maradt iratok1726 - 18360,060 ifm
 A szabadságharc korszaka1848 - 1849 (1880)6,040 ifm
  101.Somogy Vármegye Közigazgatási Bizottmányának iratai1848 - 18492,070 ifm
   a.Jegyzőkönyv1848 - 18490,020 ifm
   b.Közigazgatási Bizottmány iratai1848 - 18491,050 ifm
   c.Nemzetőrségi és honvédállítási lajstromok és számadások1848 - 18490,200 ifm
   d.Közigazgatási Fiókbizottmány iratai1848 - 18480,600 ifm
   e.Vegyes Tárgyú Fiókbizottmány iratai1848 - 18480,200 ifm
  102.Somogy Vármegye Középponti Választmányának iratai1848 - 18490,050 ifm
  103.Somogy Vármegye Újoncozási Bizottságának iratai1848 - 18520,830 ifm
   a.Nemzetőrségi összeírások1848 - 18480,300 ifm
   b.Honvédállítási lajstromok1848 - 18480,200 ifm
   c.A szabadságharcban részt vett honvédek nyilvántartásai1848 - 18490,100 ifm
   d.Elítéltek vallomásai és névjegyzékei1848 - 18490,210 ifm
   e.Rögtönítélő Bírósági iratok1852 - 18520,020 ifm
  104.Somogy Vármegye Számvevőségének iratai1848 - 18491,540 ifm
  105.Somogy Vármegye Törvényszékének iratai1848 - 18491,350 ifm
  106.Marcali Nemzetőrsereg jegyzőkönyve1848 - 1848 (1880)0,200 ifm
 A neoabszolutizmus korszaka1700 - 1868 (1910)142,450 ifm
  151.Czindery László cs. kir. biztos iratai1848 - 18490,030 ifm
 152.Somogy Vármegye Cs. Kir. Megyehatóságának iratai1850 - 186045,720 ifm
   a.Megyefőnöki elnöki iratok1860 - 18600,300 ifm
   b.Megyefőnöki közigazgatási iratok1850 - 186043,220 ifm
   c.Útlevéliratok1850 - 18600,500 ifm
   d.Úrbéri kárpótlási iratok1850 - 18530,200 ifm
   e.Föld-tehermentesítési iratok1855 - 18571,500 ifm
  153.Somogy Vármegyei Cs. Kir. Építészeti Hivatal (Somogyer K. K. Comitats-Bauamt) iratai1851 - 18605,500 ifm
  154.Somogy Vármegye Árvaszékének iratai1850 - 18600,300 ifm
  155.Somogy Vármegye Cs. Kir. Számvevőségének iratai1850 - 18603,070 ifm
 156.Kaposvári Cs. K. Megyei Törvényszék Comitatsgericht (Landesgericht) Kaposvár Praesidium iratai1850 - 186027,500 ifm
  157.Kaposvári Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai1700 - 1868 (1910)20,070 ifm
   a.Elnöki iratok1850 - 18685 ifm
   b.Községekre vonatkozó úrbéri peres iratok1700 - 186814,770 ifm
   c.Mérnöki ügyviteli iratok, vegyes birtokkönyvek1850 - 1860 (1910)0,300 ifm
  158.Kaposvári Cs. Kir. Államügyészség iratai1854 - 18600,600 ifm
 159.Csurgói Cs. Kir. Járásbíróság polgári peres iratai1850 - 18541 ifm
  160.Iharosberényi (Csurgói) Cs. Kir. Vegyes Szolgabírói Hivatal iratai1854 - 18603,500 ifm
  161.Igali Cs. Kir. Szolgabíróság közigazgatási iratai1850 - 18530,250 ifm
 162.Igali Cs. Kir. Járásbíróság polgári peres iratai1851 - 18530,440 ifm
 163.Igali Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854 - 18603,120 ifm
  164.Igali Cs. Kir. Árvabizottmány iratai1858 - 18580,130 ifm
  165.Igali Cs. Kir. Adóhivatal iratai1850 - 18570,120 ifm
  167.Kaposvári II. O. Cs. Kir. Szolgabíróság iratai1850 - 18600,040 ifm
 168.Kaposvári Cs. Kir. Delegált (Kiküldött) Járásbíróság iratai1854 - 186011,050 ifm
 170.Karádi Cs. Kir. Járásbíróság polgári peres iratai1850 - 18541,700 ifm
 171.Karádi II. O. Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854 - 18604,530 ifm
  172.Karádi Cs. Kir. Adóhivatal iratai1860 - 18600,020 ifm
 173.Marcali Cs. Kir. Járásbíróság iratai1850 - 18530,750 ifm
 174.Marcali II. Oszt. Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854 - 18603,500 ifm
 175.Nagyatádi Cs. Kir. Járásbíróság iratai1850 - 18530,600 ifm
 176.Nagyatádi Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854 - 18602,570 ifm
 177.Szigetvári Cs. Kir. Járásbíróság iratai1850 - 18530,850 ifm
 178.Szigetvári Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854 - 18604,380 ifm
  179.Somogy Vármegye Cs. Kir. Katonai Avatóbizottmány iratai1858 - 18580,010 ifm
 180.Kaposvári Járás Cs. K. II-od Osztályú Járásbíróság iratai1850 - 18541,100 ifm
 A provizórium és a kiegyezés korszaka(1830) 1860 - 1871 (1895)99,720 ifm
 251.Somogy vármegye főispánjának iratai1860 - 18610,100 ifm
 252.Somogy megye főispáni helytartójának iratai1861 - 18672,250 ifm
 253.Somogy vármegye főispánjának iratai1868 - 18710,300 ifm
 254.Somogy Vármegye Bizottmányának iratai1860 - 18611,200 ifm
   a.Jegyzőkönyvek1860 - 18610,100 ifm
   b.Közigazgatási iratok1860 - 18611 ifm
   c.Folyamodványok. Kérelemlevelek (Instanciae)1861 - 18610,060 ifm
   d.Gazdászati választmány iratai1861 - 18610,020 ifm
   e.Árvaszéki iratok1860 - 18600,020 ifm
 255.Somogy Vármegye Bizottmányának iratai1867 - 18711,670 ifm
   a.Jegyzőkönyvek1867 - 18710,300 ifm
   b.Közgyűlési iratok1867 - 18711,370 ifm
  256.Somogy Vármegye Központi Választmányának iratai1861 - 18690,600 ifm
  258.Somogy vármegye Alispáni Hivatalának I. iratai(1860) 1861 - 186616,500 ifm
  a.Közigazgatási iratok(1860) 1862 - 186614,500 ifm
  b.Első Alispán (igazságszolgáltatási) iratai1861 - 18662 ifm
  259.Somogy vármegye Alispáni Hivatalának iratai1867 - 187114,550 ifm
  a.Elnöki iratok1867 - 18670,020 ifm
  b.Közigazgatási iratok1867 - 187113,780 ifm
  c.Első Alispán (igazságszolgáltatási) iratai1867 - 18710,750 ifm
 260.Somogy Vármegye Tisztiszékének iratai1862 - 18650,510 ifm
   a.Jegyzőkönyvek1862 - 18650,130 ifm
   b.Tisztiszéki iratok1862 - 18620,380 ifm
  261.Somogy Vármegye Számvevőségének iratai1860 - 187117,630 ifm
 262.Somogy Vármegye Állandó Polgári Törvényszéke iratai1861 - 186916 ifm
   a.Törvényszéki jegyzőkönyvek1862 - 18681 ifm
   b.Polgári perek1861 - 186915 ifm
  263.Somogy Vármegye Árvaszékének iratai1861 - 187110 ifm
  264.Igali járás főszolgabírájának bírósági iratai1861 - 18610,020 ifm
  265.Igali járás igali kerülete szolgabírájának bírósági iratai1861 - 18610,020 ifm
  266.Kaposvári járás kisasszondi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1861 - 18610,020 ifm
  267.Babócsai járás főszolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,100 ifm
  268.Babócsai járás csokonyai kerülete szolgabírájának bírósági iratai1866 - 18670,020 ifm
  269.Babócsai járás nagyatádi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,250 ifm
  270.Babócsai járás németladi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18650,140 ifm
  271.Igali járás főszolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,250 ifm
  272.Igali járás igali kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,350 ifm
  273.Igali járás karádi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18650,200 ifm
  274.Kaposvári járás főszolgabírájának bírósági iratai1862 - 18660,600 ifm
  275.Kaposvári járás kiskorpádi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,550 ifm
  276.Kaposvári járás pusztakovácsi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,630 ifm
  277.Központi járás főszolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,130 ifm
  278.Marcali járás főszolgabírájának bírósági iratai1862 - 18670,120 ifm
  279.Marcali járás csákányi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1865 - 18670,050 ifm
  280.Marcali járás csurgói kerülete szolgabírájának bírósági iratai1863 - 18670,360 ifm
  281.Marcali járás szakácsi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18650,050 ifm
  282.Szigetvári járás főszolgabírájának közigazgatási iratai1862 - 18671,500 ifm
  283.Szigetvári járás dombói kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18660,240 ifm
  284.Szigetvári járás kercseligeti kerülete szolgabírájának bírósági iratai1862 - 18660,130 ifm
  285.Babócsai járás főszolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,630 ifm
  286.Babócsai járás csokonyai kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,220 ifm
  287.Babócsai járás nagyatádi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,120 ifm
  288.Igali járás főszolgabírájának bírósági iratai1868 - 18690,150 ifm
  289.Igali járás igali kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,220 ifm
  290.Kaposvári járás főszolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,600 ifm
  291.Kaposvári járás kiskorpádi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,500 ifm
  292.Kaposvári járás pusztakovácsi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,640 ifm
  293.Központi járás főszolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,120 ifm
  294.Marcali járás főszolgabírájának bírósági iratai1867 - 18680,110 ifm
  295.Marcali járás csákányi kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18690,050 ifm
  296.Marcali járás csurgói kerülete szolgabírájának bírósági iratai1867 - 18710,380 ifm
  297.Szigetvári járás főszolgabírájának közigazgatási iratai1867 - 18711,900 ifm
  298.Szigetvári járás kercseligeti szolgabírájának iratai1867 - 18710,130 ifm
  299.Somogy vármegye újoncozási lajstromai(1830) 1867 - 1871 (1895)6 ifm
 300.Somogy vármegye Büntető Törvényszékének iratai1861 - 18710,910 ifm
 1872-től 1950-ig terjedő időszak1724 - 1950 (1960)1 987,045 ifm
  401.Somogy vármegye főispánjának iratai1872 - 195039,420 ifm
  a.Bizalmas (elnöki iratok)1886 - 19503,100 ifm
  b.Általános iratok1872 - 195030,750 ifm
  c.Közellátási kormánybiztosi iratok1943 - 19485,450 ifm
  d.Somogy vármegye főispánja, mint Balaton-szabályozási miniszteri biztos iratai1892 - 18960,120 ifm
 402.Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872 - 19507,460 ifm
   a.Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek1872 - 19505,590 ifm
   b.Közgyűlési iratok1872 - 18821,870 ifm
  403.Somogy Vármegye Központi Választmányának iratai1872 - 1950 (1954)36,150 ifm
  405.Somogy vármegye alispánjának iratai1872 - 1950807,405 ifm
  a.Bizalmas (elnöki) iratok1906 - 19505,010 ifm
  b.Közigazgatási iratok1872 - 1950751,970 ifm
  c.Kihágási iratok1881 - 194928,625 ifm
  d.Útlevél-kiállító hatóság iratai1904 - 194421,800 ifm
 407.Somogy vármegye tiszti főügyészének iratai1903 - 194926,380 ifm
  408.Somogy Vármegye Árvaszékének iratai1872 - 1950 (1955)189,700 ifm
   a.Tanácsülési jegyzőkönyvek1872 - 19386,100 ifm
   b.Árvaszéki ügyészi iratok1903 - 194928,300 ifm
   c.Általános iratok1872 - 1950 (1955)144,700 ifm
   d.Elnöki iratok1878 - 19352,100 ifm
   e.Községi gyámügyi számadások1872 - 18808,500 ifm
  409.Somogy vármegye tiszti főorvosának iratai1872 - 1949 (1953)4,500 ifm
  410.Somogy vármegye törvényhatósági állatorvosának iratai1925 - 19491,800 ifm
 411.Somogy Vármegye Számvevőségének iratai1800 - 1950190,800 ifm
   a.Számvevőszék általános iratai1872 - 193224,050 ifm
   b.Vármegyei kórház számadásai1899 - 19445,850 ifm
   c.Községbírói számadások1800 - 190248,670 ifm
   d.Vegyes számadások1806 - 1950112,230 ifm
  412.Somogy Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876 - 1949203,250 ifm
  a.Általános iratok1876 - 1949127,650 ifm
  b.Gazdasági Albizottság iratai1918 - 194871,600 ifm
  c.Erdészeti Albizottság iratai1881 - 19024 ifm
 413.Barcsi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1918 - 19506,500 ifm
  414.Csurgói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 194966,620 ifm
  415.Igali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 195070,310 ifm
   a.Elnöki iratok1945 - 19490,120 ifm
   b.Közigazgatási iratok1872 - 195054,470 ifm
   e.Iparosok és ipari segédek nyilvántartása1886 - 19450,850 ifm
   c.Kihágási iratok1890 - 19496,590 ifm
   f.Katonai iratok1878 - 18887,500 ifm
   d.Ipari kihágási iratok1879 - 18990,180 ifm
   g.Községi költségvetési iratok1905 - 19190,500 ifm
   h.Építési engedély1949 - 19490,100 ifm
  416.Kaposvári járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 1950136,850 ifm
   a.Elnöki iratok1898 - 19331 ifm
   b.Közigazgatási iratok1872 - 1950125,970 ifm
   e.Háborús iratok1914 - 19191,750 ifm
   c.Kihágási iratok1892 - 19495,550 ifm
   d.Iparügyi iratok1950 - 19500,200 ifm
   f.Cselédkönyvi iratok1872 - 18860,880 ifm
   g.Vegyes iratok1872 - 18841,500 ifm
  417.Kaposvári járás állatorvosának iratai1911 - 19250,020 ifm
  418.Lengyeltóti járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 195025,880 ifm
  a.Közigazgatási iratok1872 - 195024,300 ifm
  b.Kihágási iratok1883 - 19441,500 ifm
  c.Iparlajstromok1901 - 19480,080 ifm
  419.Marcali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 195022,280 ifm
   a.Közigazgatási iratok1872 - 195018,550 ifm
   b.Vegyes nyilvántartások1872 - 19293,730 ifm
  420.Nagyatádi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1873 - 195013,120 ifm
   a.Közigazgatási iratok1878 - 19509,990 ifm
   b.Katonai iratok1884 - 18850,200 ifm
   c.Kihágási iratok1887 - 19470,200 ifm
   d.Rinya-szabályozási iratok1904 - 19440,120 ifm
   e.Orvosi iktató1945 - 19450,100 ifm
   f.Vegyes nyilvántartások1873 - 19442,510 ifm
  421.Szigetvári járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1872 - 194956,320 ifm
   a.Közigazgatási iratok1872 - 194950,330 ifm
   d.Katonai iratok1881 - 18830,130 ifm
   b.Kihágási iratok1882 - 19461,500 ifm
   c.Iparügyek1881 - 19351,080 ifm
   e.Cselédkönyvi iratok1874 - 18851,880 ifm
   f.Vegyes iratok1945 - 19491,400 ifm
 422.Tabi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1871 - 1950 (1960)23,650 ifm
  a.Közigazgatási iratok1871 - 195020,800 ifm
  b.Iparügyi iratok, iparlajstromok1931 - 1949 (1960)0,300 ifm
  c.Állítási lajstromok1873 - 19500,600 ifm
  d.Kihágási iratok1882 - 19491,950 ifm
 423.Molnár István főlevéltárnok levelezése1907 - 19490,300 ifm
  424.Somogy Vármegye Levéltárának iratai1770 - 19226,300 ifm
 425.Somogy vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye1872 - 19491,370 ifm
  426.Somogy vármegye egyesületi alapszabályainak gyűjteménye1832 - 19501,200 ifm
 427.Somogy vármegyei legeltetési társulatok alapszabályainak gyűjteménye1920 - 19492,120 ifm
 428.Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye1881 - 194518,380 ifm
 429.Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek1724 - 189524,010 ifm
  431.Ezredévi Kiállítási Bizottság iratai1893 - 18970,190 ifm
  433.Somogy vármegye főcsendbiztosának iratai1883 - 18830,060 ifm
  434.Szigetvári járás tisztiorvosának iratai1895 - 1949 (1954)0,900 ifm
  435.Barcsi járás állatorvosának iratai1918 - 19490,360 ifm
  437.Csurgói járás állatorvosának iratai1929 - 19290,120 ifm
  438.Csurgói járási tisztiorvos iratai1928 - 19470,620 ifm
  440.Somogy vármegye háznagyának iratai1920 - 19480,100 ifm
  441.Szigetvári járás állatorvosának iratai1924 - 19490,450 ifm
 442.Lengyeltóti járás tisztiorvosának iratai1943 - 19490,200 ifm
  444.Barcsi járás szociális titkárának iratai1946 - 19490,050 ifm
  447.Somogy Vármegye Számonkérő Székének iratai1887 - 18910,010 ifm
 446.Somogy Vármegye Népszámlálási Bizottságának iratai1869 - 18701,920 ifm
 Kaposvár Törvényhatósági Jogú Város Levéltára(1917) 1945 - 1950 (1954)25,100 ifm
 1401.Kaposvár Város Főispánjának iratai1946 - 19470,100 ifm
  1402.Kaposvár Város Törvényhatósági Bizottságának iratai1947 - 19490,070 ifm
  1403.Kaposvár Város Polgármesteri Hivatalának iratai1945 - 195021 ifm
 1404.Kaposvár Város Árvaszékének iratai1945 - 19490,170 ifm
  1405.Kaposvár Város Adóhivatalának iratai1945 - 19463 ifm
  1406.Kaposvár Város Állatorvosi Hivatalának iratai1947 - 19490,020 ifm
  1407.Kaposvár Város Leltározó Közegének iratai(1917) 1945 - 1950 (1954)0,740 ifm