VI. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

 

VI.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI 1888 - 1955 108,415 ifm
 A pénzügyigazgatás szakszervei 1888 - 1951 17 ifm
  101.Kaposvári Pénzügyigazgatóság iratai 1888 - 1951 16 ifm
 161.Barcsi Magyar Királyi Dohánybeváltó Hivatal iratai 1905 - 1927 0,100 ifm
 162.Nagyatádi Dohánybeváltó Hivatal (Nagyatádi M. Kir. Dohánybeváltó Hivatal) iratai 1912 - 1948 0,900 ifm
 Földművelésügyi szakszervek 1890 - 1950 24,570 ifm
 201.Somogyvármegyei Gazdasági Felügyelőség (Somogyvármegyei M. Kir. Gazdasági Felügyelőség, 1938-1946) iratai 1938 - 1948 0,200 ifm
  202.Szigetvári járás gazdasági felügyelőjének iratai 1941 - 1949 0,600 ifm
  203.Tabi járás gazdasági felügyelőjének iratai 1935 - 1950 1,360 ifm
  204.Csurgó járás gazdasági felügyelőjének iratai 1925 - 1933 0,130 ifm
  205.Kaposvári Gazdasági Felügyelőség iratai 1909 - 1918 1,120 ifm
  206.Lengyeltóti járás gazdasági felügyelőjének iratai 1947 - 1947 0,020 ifm
  207.Barcsi járás gazdasági felügyelőjének iratai 1943 - 1949 0,510 ifm
 208.Igali járás gazdasági felügyelőjének iratai 1945 - 1950 0,160 ifm
  213.Mezőgazdasági Munkabizottsághoz beosztott tiszt iratai 1918 - 1919 0,010 ifm
  214.Somogy Megyei Takarmánybizottság iratai 1918 - 1918 0,200 ifm
  216.Kaposvári Állami Erdőigazgatóság iratai 1890 - 1949 15,500 ifm
  231.Alsó-dunántúli Kerületi Állategészségügyi Felügyelőség iratai 1944 - 1949 0,180 ifm
  232.Állategészségügyi (Nyugati) Kerületi Felügyelőség iratai 1928 - 1944 0,250 ifm
  233.Kaposvári Kerületi Állattenyésztési Felügyelőség iratai 1907 - 1908 0,100 ifm
  251.Kaposvári Kertészeti Felügyelőség iratai 1943 - 1949 0,370 ifm
  252.Alsó-dunántúli körzeti növénytermelési előadó iratai 1942 - 1948 0,200 ifm
 253.Kaposvári Mezőgazdasági Vegyvizsgáló Állomás iratai 1937 - 1949 2,980 ifm
 271.Sió Csatornázási Kirendeltség, Siófok iratai 1946 - 1949 0,680 ifm
 Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek 1895 - 1955 36,610 ifm
  421.Somogy Vármegyei Államépítészeti Hivatal iratai 1905 - 1950 26,360 ifm
  422.Balatoni Kikötők Állami Felügyelőségének (Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelőségének) iratai 1895 - 1955 10 ifm
  431.Kaposvári I. sz. Postahivatal iratai 1945 - 1946 0,250 ifm
 Az oktatásügyi igazgatás szervei 1893 - 1950 28,025 ifm
 501.Somogy vármegye tankerületi főigazgatójának (Somogy Vármegye Tanfelügyelőségének, 1893-1949) iratai 1893 - 1950 27,475 ifm
   aIktatott elnöki iratok 1893 - 1946 0,250 ifm
   bIktatott általános iratok 1919 - 1950 21,125 ifm
   cIktatatlan iratok 1895 - 1950 6,100 ifm
  541.Somogy Megyei Iskolánkívüli Népművelési Felügyelőség iratai 1935 - 1946 0,250 ifm
  542.Somogy Vármegyei Testnevelési Felügyelőség iratai 1927 - 1931 0,300 ifm
 Egyéb szakigazgatási szervek 1890 - 1924 (1930) 2,210 ifm
  601.Somogy Megyei Termelési Bizottságot Felszámoló Bizottság iratai 1919 - 1924 1,800 ifm
  604.Somogy vármegye közgazdasági előadójának iratai 1890 - 1906 0,350 ifm
  610.A Cs. és Kir. 44. Gyalogezred zászlóalj-parancsnoki könyve 1916 - 1917 0,050 ifm
  611.A Cs. és Kir. 44. Gyalogezred harctéri naplója (vitéz Kovács Sándor 1930-as kézirata) 1914 - 1918 (1930) 0,010 ifm