Általános információk

Tájékoztatás a levéltári adatszolgáltatás rendjének megváltozásáról:

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém Megyei Levéltár költségvetési okokból a továbbiak­ban az adatszolgál­tatással kapcsolatban a következő eljárásrendet követi:

Az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatos kapcsolattartás és adatszolgáltatást elsősor­ban drótpostán keresztül történik, ezért kérjük, hogy a megkeresésekben minden esetben adják meg ímélcímüket. Amennyiben valamilyen hivatalos eljárás miatt az ügyfelek papíralapú adatszolgáltatást kérnek, a kérelemben hiteltérdemlően igazolják annak szükségességét.

A levéltári adatszolgáltatáshoz kapcsolódó másolatok továbbítására is elektronikus úton kerül sor.

Az ügyviteli célú iratkölcsönzés esetén a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 53. § (6) bekez­dése értelmében a kölcsönzés minden költségét a kölcsönzést kezdeményező szerv viseli. A fenti jogszabályhely értelmében a kölcsönzéshez kapcsolódó szállítási költség, valamint az eredeti levéltári iratanyag ügyviteli célú kölcsönzésének kiváltása érdekében történő másolat­készítés költsége továbbszámlázásra kerül. Az ügyviteli célú iratkölcsönzésnek személyes átvétel esetén nincs szállítási költsége.

Kérem szíves megértésüket!

Veszprém, 2012. február 21.

Hermann István
igazgató

Ügyfélszolgálat - általános információk

Tájékoztatjuk a Magyarországon lakó magyar állampolgárságú ügyfeleinket, hogy a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. (illetéktörvény) értelmében 2012. január 1-től  az alábbi illetékek fizetendők:

  • eljárási illeték    3000.- Ft értékű illetékbélyegben
  • hiteles másolat illetéke: oldalanként 200.- Ft, de legkevesebb 2000.- Ft

Az igazolás illetékmentes:

  • ha a kérelmet benyújtó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a értelmében személyes illetékmentességben részesül,
  • ha a kérelem az illetékekről szóló idézett tv. 33. §-a értelmében tárgyi illetékmentességben részesül.

Külföldi ügyfeleinkre vonatkozik a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. VII. fejezetének 3. pontja, amely rendelkezik a külföldre történő másolatok küldésének módjáról. A törvény 35. §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a külképviseleti szerv szedi be az illetéket. A levéltár külügyi úton juttatja el a kérelmezőnek az igazolást.

Igazolást, másolatot a levéltár a felek írásbeli kérésére ad ki. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki igazolás. Magánügyfélnek minősülnek az ügyvédek és a közjegyzők is.

A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen fordulhatnak tájékoztatásért ügyfélszolgálatunkhoz:

Elérhetőségeink