Molnár András publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

 1. Honvédtoborzások Kőszegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg összetételéhez.
  In: Vasi Honismereti Közlemények 1984. 2. sz. 54-62. p.
 2. Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson.
  In: Levéltári Szemle 1987. 37. évf. 2. sz. 47-59. p.
 3. A 7. honvédzászlóalj zalai önkéntesei. Adalékok az első honvédzászlóaljak társadalmi összetételéhez.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1987. 34. évf. 4. sz. 753-760. p.
 4. A kőszegi nemzetőrség 1848 márciusától decemberéig.
  In: Vasi Szemle 1987. 41. évf. 2. sz. 184-209. p.
 5. A pápai nemzetőrség 1848 tavaszán.
  In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei 18. 1986. Veszprém. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1987. 477-490. p.
 6. A "Védegylet" Zalában. Adalékok Csány László életrajzához.
  In: Nótárius 1987. 1. sz. 4-14. p.
 7. A zalai 47. honvédzászlóalj felállítása 1848 őszén.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1987. 113-128. p. (Zalai Gyűjtemény 26.)
 8. Deák Ferenc a hadbíróság előtt. Ismeretlen Deák levelek a Zala Megyei Levéltárból.
  In: Nótárius 1987/2-1988/1. sz. 17-18. p.
 9. A kőszegi polgárság fegyveres testületei 1794-1848.
  In: Vasi Szemle 1988. 42. évf. 1. sz. 75-88. p.
 10. "A magyar honvédelemről..." Horváth Mihály kiadatlan írása 1846-ból.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1988. 35. évf. 2. sz. 390-397. p.
 11. "Nemzeti őrsereg" felállításának terve 1843-ból.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1988. 35. évf. 4. sz. 732-741. p.
 12. "A Tekintetes megye közönségének alázatos szolgája ..." Dokumentumok Deák Ferenc életéből (Kiss Gáborral közösen) Zalaegerszeg. [Zala Megyei Könyvtár], 1988. 55 p.
 13. Árvay Sándor emlékirata. Részletek egy negyvennyolcas honvédtiszt önéletrajzából.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1989. 36. évf. 1. sz. 94-114. p.
 14. Diákélet a reformkori Kőszegen. Részletek Galsai Kovách Ernő emlékiratából.
  In: Vasi Szemle 1989. 43. évf. 4. sz. 571-578. p.
 15. Egy zalai kisdiák emlékei a reformkorból.
  In: Veszprémi történelmi tár 1989. 2. sz. (Veszprém, 1989.) 146-149. p.
 16. Kísérlet Csányi László perbefogására 1837-ben.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1989. 137-155. p. (Zalai Gyűjtemény 28.)
 17. Kőszeg és a "Védegylet".
  In: Vasi Szemle 1989. 43. évf. 1. sz. 95-100. p.
 18. Zala megye reformkori tisztújításai.
  In: Levéltári Szemle 1989. 39. évf. 3. sz. 18-30. p.
 19. Csány László a zalai reformellenzék élén.
  In: Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 5-62. p. (Zalai Gyűjtemény 30.)
 20. Csány utolsó levelei.
  In: Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1848. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 279-288. p. (Zalai Gyűjtemény 30.)
 21. Gyorsírók a reformkori megyegyűléseken. Lukács János vasi és zalai tevékenysége. (1845-1846)
  In: Vasi Szemle 1990. 44. évf. 2. sz. 247-255. p.
 22. Pártküzdelmek költészete. Paszkvillusok, kortesversek a reformkori Zalából.
  In: Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. szerk: Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 193-228. p. (Zalai Gyűjtemény 31.)
 23. "Csak úgy önként álltam a zászlóm alá!" Laky Antal keszthelyi csizmadialegény visszaemlékezése a 7. honvédzászlóalj harcaira.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1991. 104. évf. 3. sz. 149-157. p.
 24. Egy "táblabíró" a forradalomban. Csány László levelei 1848. márciusából.
  In: Levéltári Szemle 1991. 41. évf. 1. sz. 72-78. p.
 25. "Előre lelkesek" Széchenyi István és Zala megye kapcsolatának dokumentumai. szerk: Gyimesi Endre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 1991. (A dokumentumok válogatása) 16-32. p.
 26. Honvédtoborzás Szombathelyen 1848 nyarán.
  In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 4. sz. 535-548. p.
 27. Széchenyi és Zala. A Zala Megyei Levéltár Széchenyi-levelei.
  In: Levéltári Szemle 1991. 41. évf. 3. sz. 53-64. p.
 28. A vasi nemzetőrség kanizsai "kalandja" 1848 októberében. Chernel Kálmán visszaemlékezése.
  In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 2. sz. 227-232. p.
 29. Deák Ferenc mint "mezei gazda".
  In: Levéltári Szemle 1992. 42. évf. 1. sz. 32-43. p.
 30. Az 1848-1849-es szabadságharc zalai honvédeinek névtára. [társszerzőként]
  In: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 261-420. p. (Zalai Gyűjtemény 33.)
 31. Frontnaplók a Don-kanyarból 1942-1943. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 129 p.
 32. A 7. honvédzászlóalj története.
  In: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 53-113. p. (Zalai Gyűjtemény 33.)
 33. Metternich sógora Vas megyében. Zichy-Ferraris Bódog adminisztrátorsága 1845-1847. In: Vasi Szemle 1992. 46. évf. 3. sz. 355-366. p.
 34. Polgárőrségek Magyarországon a napóleoni háborúk idején.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1992. 105. évf. 3. sz. 94-119. p.
 35. "Vágtatók" és "fontolva haladók". Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában.
  In: Rendi társadalom - polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. szerk: Á. Varga László. Salgótarján. Nógrád Megyei Levéltár, 1991. [1992.] 189-195. p.
 36. "Az akasztófa tükröződik a szeméből!" Titkosrendőri jelentés Batthyány Lajos grófról. (1840)
  In: Vasi Szemle 1993. 47. évf. 4. sz. 499-509. p.
 37. Batthyány Lajos gróf és az ellenzék az utolsó rendi országgyűlésen 1847. november 7. - 1848. március 14.
  In: Vasi Szemle 1993. 47. évf. 1. sz. 54-80. p.
 38. Deák Ferenc "cenzúrázott" követjelentése.
  In: Levéltári Szemle 1993. 43. évf. 3. sz. 49-57. p.
 39. "Deák Ferenc nékünk nem királyunk!" Az 1843-as zalai követválasztás anatómiája.
  In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843-1991. összeáll: Gerő András. Budapest. T-Twins, 1993. 9-26. p.
 40. "Egy honvéd feljegyzései" Batthyány Lajos grófról.
  In: Levéltári Szemle 1993. 43. évf. 1. sz. 49-62. p.
 41. Egy kortesdal politikai háttere. (Sopron vármegye és az adminisztrátori rendszer) (1845-1848)
  In: Soproni Szemle 1993. 47. évf. 1. sz. 61-67. p.
 42. Batthyány Lajos pályakezdete. (1831-1839)
  In: Vasi Szemle 1994. 48. évf. 1. sz. 63-75. p.
 43. Deák Ferenc birtokai. Egy zalai középbirtokos család gazdálkodása a 19. század első felében.
  In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1993. [1994!] 41-75. p. (Zalai Gyűjtemény 34.)
 44. Deák Ferenc és a budafai cifraszűrös útonálló.
  In: Vasi Szemle 1994. 48. évf. 4. sz. 533-543. p.
 45. Deák Ferenc levelei zalai barátaihoz. (1830-1847)
  In: Levéltári Szemle 1994. 44. évf. 2. sz. 33-48. p.
 46. Deák Ferenc és Zala megye feliratai a szólásszabadság ügyében. (1836-1839)
  In: Levéltári Közlemények 1994. 65. évf. 1-2 sz. 129-152. p.
 47. Deák ismeretlen feliratai a szólásszabadság ügyében 1836-1839.
  In: Deák Ferenc, a liberális politikus. A zalaegerszegi Liberális Klub konferenciája 1993. szeptember. Budapest. T-Twins, 1994. 87-95. p.
 48. Katonai karhatalom a reformkori megyegyűléseken.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1994. 107. évf. 3. sz. 75-87. p.
 49. Képviselőválasztás Alsólendván 1848-ban.
  In: Lendava-Lendva 1192-1992. Tanulmányok Lendva történelméből. Lendava-Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 39-48. p. (Lendvai Füzetek)
 50. Zala megye politikai viszonyai az 1840-es évek második felében. Festetics Leó főispáni helyettes jelentései és emlékirata.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 93-182. p. (Zalai Gyűjtemény 35.)
 51. Batthyány Lajos gróf hamisított adóslevele.
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1995. 4. sz. 58-66. p.
 52. Batthyány Lajos az ellenzéki párt élén. (1845-1847)
  In: Vasi Szemle 1995. 49. évf. 4. sz. 599-609. p.
 53. Batthyány Lajos és a Széchenyi-Kossuth vita. (1841-1843)
  In: Soproni Szemle 1995. 49. évf. 4. sz. 316-325. p.
 54. Deák Ferenc mint "becsületbeli tiszti alügyész".
  In: Degré Alajos emlékkönyv. szerk: Máthé Gábor, Zlinszky János. Budapest. Unio Lap- és Könyvkiadó KFT, 1995. 173-179. p.
 55. Deák Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett zalai észrevételek.
  In: Századok 1995. 129. évf. 2. sz. 381-406. p.
 56. Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Zalaegerszeg. Zala Megyei Bíróság, Zala Megyei Levéltár, 1995. 210 p.
 57. "A kormányt hatalmának visszaélésével vádolom!" Batthyány Lajos gróf az 1839/40-es országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 1995. 45. évf. 1. sz. 3-22. p.
 58. Zalaegerszeg nemzetőrei 1848-ban.
  In: Hadtörténelmi tanulmányok. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 143-163. p. (Zalai Gyűjtemény 36/I.)
 59. Batthyány Lajos a reformkorban. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 222 p.
 60. Az egyesületek szerepe Batthyány Lajos politikai pályafutásában. (1840-1847)
  In: Századok 1996. 130. évf. 1. sz. 3-26. p.
 61. Grof Ludwig Batthyány an der Spitze der Landtagsopposition. (Vom 7. November 1847 bis 14. März 1848)
  In: Die Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Eisenstadt 1996. 21-30. p.
 62. A 7. honvédzászlóalj történetéről, 1848-1849. Tüske Ferenc honvédorvos visszaemlékezése.
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1996. 3. sz. 66-76. p.
 63. A Kapolcs-környéki falvak társadalma az 1848-as választói névjegyzékek tükrében.
  In: Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből 1. szerk: Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 1996. 47-54. p. (Csigakönyvek 2.)
 64. "Még a tekintetével is vezényel!" Batthyány Lajos gróf az 1843/44-es országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 1996. 46. évf 1. sz. 3-20. p.
 65. Zala megye történelmi olvasókönyve szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 455. 96-245. p.
 66. "A zalai ágyúzás". Zala megye önkéntes adózói. (1845-1848)
  In: Századok 1996. 130. évf. 5. sz. 1211-1240. p.
 67. Batthyány Lajos reformkori leveleiből.
  In: Levéltári Közlemények 1997. 68. évf. 1-2. sz. 63-76. p.
 68. Honvédtoborzás és újoncozás Zalaegerszegen 1848/49-ben.
  In: Zalaegerszeg évszázadai. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg. Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 251-272. p.
 69. Nagy Iván 1848-as honvédélményeiből. Újabb adalékok a 7. honvédzászlóalj történetéhez.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 159-178. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
 70. A "rettenthetetlen" zászlótartó. Püspöky Grácián 1817-1861.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1997. 110. évf. 2. sz. 286-295. p.
 71. Védegylet Nagykanizsán. Adalékok az Országos Védegyesület kanizsai osztályának történetéhez.
  In: Zalai Múzeum 7. szerk: Kunics Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1997. 123-128. p.
 72. Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 278 p.
 73. Batthyány Lajos reformkori pályafutása.
  In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. szerk: Körmöczi Katalin. Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum, 1998. 8-88. p.
 74. Deák Ferenc. Budapest. Új Mandátum, 1998. 262 p.
 75. Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat.
  In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 1997. június 7. Zalaegerszeg. Zalaegerszegi Szabadelvű Kör, 1998. 15-24. p.
 76. Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat.
  In: Rubicon 9. évf. 77. sz. 1998. 3. sz. 21-24. p.
 77. Deák Ferenc a forradalom előtt.
  In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 5-20. p. (Zalai Gyűjtemény 43.)
 78. Deák Ferenc igazságügyi miniszteri irataiból.
  In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 223-315. p. (Zalai Gyűjtemény 43.)
 79. Glavina Lajos, Csáktornya országgyűlési képviselője.
  In: Pannon Tükör 1998. 3. évf. 2. sz. 72-75. p.
 80. Lipótvár feladása.
  In: Életünk. Különszám. 1998. 36. évf. 540-550. p.
 81. A Muraköz 1848-ban.
  In: Századok 1998. 132. évf. 2. sz. 293-324. p. Utánközlése: Muratáj 1998. 1. sz. 45-89. p.
 82. Zalaegerszeg 1848-1849-ben. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány, 1998. 140 p. (Zalaegerszegi Füzetek 5.)
 83. Zalalövő története 1790-1849.
  In: Zalalövő története. szerk: Molnár András. Zalalövő. A Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány. 1998. 239-303. p.
 84. Csány László.
  In: Rubicon 110. évf. 88. sz. 1999. 4. sz. 45-46. p.
 85. Deák Ferenc levelei Dőry Franciskához. (1856-1869)
  In: Folia Historica. A Magyar Nemzeti Múzeum történeti évkönyve XX. köt. 1996-1997. szerk: Németh Gábor. Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum, 1999. 131-143. p.
 86. Ferenc Deák.
  In: Die ungarischen Liberalen. Redaktion András Gerő Budapest. Új Mandátum, 1999. (Ugyanez angol nyelven: In: Hungarian Liberals. Edited by András Gerő. Budapest. Új Mandátum, 1999. 55-77. p.)
 87. Hadügyi reformkísérletek 1848 előtt. (Az önálló nemzeti haderő megteremtésének előzményei)
  In: Századok 1999. 133. évf. 6. sz. 1193-1214. p.
 88. Zala megye 1848-as országgyűlési képviselői.
  In: Honismeret 1999. 27. évf. 3. sz. 13-19. p.
 89. "Zalának elszállt lelke" Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849. május 26. - július 29.
  In: Századok 1999. 133. évf. 2. sz. 329-372. p.
 90. Barcza Boldizsár honvéd őrnagy. (1812-1895)
  In: Előadások Vas megye történetéről III. szerk: Tilcsik György. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2000. 365-375. p. (Vas Megyei Levéltári Füzetek 9.)
 91. Batthyány Lajos politikai szerepe 1848 előtt.
  In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2000. 11-16. p.
 92. Deák Ferenc cenzúrázott megyegyűlési beszéde. (Zalaegerszeg, 1845. november 10.)
  In: Levéltári Szemle 2000. 50. évf. 2. sz. 24-33. p.
 93. "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 305 p. (Zalai Gyűjtemény 49.)
 94. Kőszeg polgárőrsége 1848 tavaszán.
  In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. szerk: Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg. Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, 2000. 181-192. p.
 95. Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár I-II. sajtó alá rend. jegyz: Molnár András, Hermann Róbert. Nagykanizsa. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2000. 1. kötet 329 p., 2. kötet 296 p.
 96. A nemzeti haderő megteremtésének előzményei.
  In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. szerk: Rácz Árpád. Budapest. Rubicon-Aquila-Könyvek, 2000. 266-271. p.
 97. Zala megye közigazgatása 1790-1848.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár 2000. 61-79. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1810-1849.) (Zalai Gyűjtemény 50. )
 98. "Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvédszázados verses visszaemlékezése az 1848-1849-es szabadságharcra.
  In: Muratáj 2001. 1. sz. 49-67. p.
 99. Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. 1-2 kötet. (Az 1. köt. válogatása, sajtó alá rendezése és jegyzetek írása - 1825-1849., közös életrajzi utószó, bibliográfia) Budapest. Osiris, 2001. 1. köt., 586 p. 2. köt. 714 p.
 100. Deák Ferenc kehidai kúriája.
  In: Pannon Tükör 2001. 6. évf. 2. sz. 29-36. p.
 101. Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék.
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 145-150. p.
 102. Dominkovics Péter - Káli Csaba - Kvassay Judit - Molnár András:
  Kehida. szerk: Molnár András. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza KHT, [2001]. 208 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 103. Műemlékek, látnivalók, nevezetességek.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 133-138. p.
 104. A községtörténet reformkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 23-31. p.
 105. "Das Schaffot sehe aus seinen Augen". Graf Ludwig Batthyány und die Geheimpolizei. 1839-1848. Bakler Klárával közösen. In: Közlemények Zala Megye Múzeumaiból. szerk: Frankovics Tibor. Zalaegerszeg. [Göcsej Múzeum], 2001. 191-203. p.
 106. Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán - Séllyey Elek főszolgabíró feljegyzései.
  In: Levéltári Szemle 2001. 51. évf. 4. sz. 29-40. p.
 107. Zalaegerszegi életrajzok.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 128-132. p.
 108. "Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése az 1848-49-es szabadságharcra.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2002. 115. évf. 3. sz. 902-912. p.
 109. Bója Gergely, Csertán Sándor, Glavina Lajos, Horváth József, Horváth Péter, Báró Puteáni József, Simon Pál, Tolnay Károly [életrajzai].
  In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. szerk: Pálmány Béla. Budapest. Magyar Országgyűlés, 2002. 144-145., 175-177., 303-305., 368-370., 374-375., 705-707., 770-772., 906-907. p.
 110. Deák Ferenc alügyészi tevékenysége Zala megyében. (1824-1831)
  In: Magyarhontól az újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. szerk: Erdődy Gábor, Hermann Róbert. hely nélkül. Argumentum, 2002. 145-161. p.
 111. Deák Ferenc Kehidája.
  In: Honismeret 2002. 30. évf. 1. sz. 64-69. p.
 112. Deák Ferenc követté választása 1833-ban.
  In: Levéltári Közlemények 73. évf. 2002. 1-2. sz. 13-32. p.
 113. Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. szerző:...Molnár András... Budapest. Magyar Országgyűlés, 2002. 1368 p.
 114. Kossuth cenzúrázott országgyűlési beszéde. (1848. február 8.)
  In: Századok 2002. 136. évf. 926. p.
 115. Kossuth és Deák.
  In: Muratáj Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002. 1-2. sz. 92-98. p.
 116. Kossuth Lajos és Zala megye kapcsolata, 1836-1848.
  In: Pannon Tükör 2002. 7. évf. 2. sz. 19-39. p.
 117. A magyarok Mózese és a haza bölcse. Kossuth és Deák.
  In: Kossuth Lajos 1802-1892. Kossuth Lajos és kortársai. Budapest. Kossuth Kiadó, 2002. 23-37.
 118. Patvarista Zalában, jurátus Pesten. Deák Ferenc joggyakorlata 1821-1823.
  In: Századok 2002. 136. évf. 6. sz. 1331-1345. p.
 119. Zala megye követei az 1825-1827. évi országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 4. sz. 51-63. p.
 120. Zalaegerszeg mezőváros önkormányzati reformja. (1844-1847)
  In: A mezőváros, mint uradalmi központ. szerk: Fatuska János et al. Tata, 2001. [2003!] 179-205. p. (Annales Tataienses 2.)
 121. Becsület és kötelesség - Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum emlékkiállításáról.
  In: Magyar Múzeumok 2003. 4. sz. 50-51. p.
 122. Deák Ágnes - Molnár András:
  Deák Ferenc. Budapest. Vince Kiadó, 2003. 182 p. (7-86. p.) (Tudomány-Egyetem. Történeti életrajzok.)
 123. Deák Ferenc alügyészi tevékenysége 1824-1831.
  In: Ügyészek Lapja 2003. 3. sz. 5-34. p.
 124. Deák Ferenc életrajza.
  In: Deák Ferenc élete és kora. Budapest. Pannonica Kiadó, 2003. 9-24. p.
 125. Deák Ferenc a győri királyi akadémián. (1817-1821) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2003. 45 p. (Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 2003/11.)
 126. Deák Ferenc időszaki követjelentéseiből.
  In: Századok 2003. 137. évf. 5. sz. 1025-1066. p.
 127. Deák Ferenc ifjúkora 1803-1833.
  In: Deák Ferenc 1803-1876. Emlékalbum. Budapest. Kossuth Kiadó, 2003. 7-43. p.
 128. Deák Ferenc ifjúkori olvasmányai.
  In: Magyar Könyvszemle. 2003. 119. évf 2. sz. 222-233. p.
 129. Deák Ferenc indíttatása és zalai pályakezdete. (1803-1833)
  In: Deák Ferenc emlékezete. szerk: Szabó András. Budapest. Akadémiai Kiadó, 2003. 121-127. p.
 130. Deák Ferenc zalai ősei. (1665-1803)
  In: Levéltári Szemle 2003. 53. évf. 3. sz. 47-59. p.
 131. Ferenc Deák (1803-1876) Kurzbiographie.
  In: Der Architekt des Ausgleichs. Ferenc Deák (1803-1876) Wien, Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum, 2003. 5-7. p.
 132. A fiatal Deák Ferenc. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 352 p.
 133. Az ifjú Deák Ferenc.
  In: Rubicon 2003. 14. évf. 9-10. sz. 5-8. p.
 134. Kossuth és Deák.
  In: Hévíz 2003. 11. évf. 2. sz. 20-27. p.
 135. "Tekintetes Karok és Rendek!" Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. sajtó alá rend., szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 251 p. (Zalai Gyűjtemény 56.)
 136. Zala vármegye rendi ellenállása az 1820-as években.
  In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. szerk: Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003. 385-400. p.
 137. "Zalának büszkesége". Helyszínek, arcok, események Deák Ferenc életéből. képeket vál. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 199 p.
 138. Deák Ferenc és az 1843/44. évi országgyűlés.
  In: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 74-90. p. (Zalai Gyűjtemény 59.)
 139. Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
  Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1848. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
 140. A "becsület és kötelesség" eljegyzettje. Deák Ferencről, zalaegerszegi bicentenáriumi ünnepségén.
  In: Pannon Tükör 2004. 9. évf. 5. sz. 65-67. p.
 141. Egy keszthelyi csizmadialegény honvéd élményei.
  In: Hévíz 2005. 3. sz. 18-22. p.
 142. Zalaegerszeg önkormányzati reformja az 1840-es években.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 97-116. p.
 143. Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok. Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849-ben.
  (Lendvai füzetek 19.) Lendva, 2006. 133 p.
 144. Deák és Európa.
  In: Deák-út. Magyar-szlovén rendezvénysorozat 2006. (Válogatta és összeállította Szalay Csaba) [Hely nélkül, 2006.] 1-13. p.
 145. Deák Ferenc újabb ügyészi iratai 1826-1831.
  In: Fons 2006. 2. sz. 297-311. p.
 146. Deák Ferenc és a magyar büntetőjog reformja 1832-1848.
  In: Büntetőjogi tanulmányok VIII. (Szerk. Jungi Eszter) Veszprém, 2007. 43-47. p.
 147. Deák és Európa.
  In: Büntetőjogi tanulmányok VIII. (Szerk. Jungi Eszter) Veszprém, 2007. 49-59. p.
 148. [Hermann Róberttel közösen:] Batthyány Lajos gróf kiadatlan levelei és egyesületi felhívásai, nyilatkozatai, 1824-1847.
  In: Levéltári Közlemények 2007. 1. sz. 143-172. p.
 149. Batthyány Lajos gróf és Deák Ferenc kapcsolata a reformkorban.
  In: Századok 2007. 3. sz. 532-556. p.
 150. Batthyány Lajos gróf, első felelős miniszterelnök (1807-1849).
  In: Hévíz 2007. 1. sz. 7-16. p.
 151. Batthyány Lajos gróf (1807-1849). (Testis temporis - Az idő tanúja 17.) Körmend, 2007. 28 p.
 152. Batthyány Lajos gróf és az ősei.
  In: Vasi Szemle 2007. 4. sz. 387-393. p.
 153. Viam meam persequor. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. Politikai életrajz (1807-1848). Beszédek, levelek, írások (1824-1848). Bp., Osiris Kiadó, 2007. 774 p.
 154. Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. (Szerk., valamint írás és a képek válogatása Hermann Róberttel és Basics Beatrixszel közösen) Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2007. 175 p.
 155. Honvéd önkéntesek toborzása és újoncozása a Lendva-vidéken 1848-1849-ben.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2007. 3. sz. 877-895. p.
 156. Batthyány Lajos gróf életútjának magyarországi és külföldi helyszínei.
  In: Honismeret 2007. 6. sz. 13-17. p.
 157. Batthyány Lajos és Deák Ferenc.
  In: Batthyány Lajos 1807-1849. Emlékalbum. (Szerk. Nagy Mézes Rita) Bp., Budapesti Történeti Múzeum - Kossuth Kiadó, 2007. 27-44. p.
 158. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848).
  In: Pannon Tükör 2007. 6. sz. 54-56. p.
 159. Batthyány zalai kormánybiztosa - Zalabéri Horváth Vilmos (1802-1866).
  In: Pannon Tükör 2007. 6. sz. 62-68. p.
 160. Deák Ferenc reformkori leveleiből (1832-1848).
  In: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. (Szerk. Hermann Róbert, Zakar Péter) Szeged, 2007. [2008!] 301-328. p.
 161. Batthyány Lajos gróf viszonya az őseihez.
  In: Családok, családfők, generációk. A Győri Mediawawe Fesztivál keretében 2007. május 2-3-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. (Szerk. Bana József, Katona Csaba) Budapest-Győr, 2007. [2008!] 197-205. p.
 162. Batthyány Lajos gróf Vas vármegye reformkori közéletében (1831-1847).
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2007. 4. sz. 5-16. p.
 163. "... a honért elvérzett barátom." (Batthyány Lajos és Deák Ferenc).
  In: Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Zalaegerszeg, 2007. szeptember 12. (Szerk. Molnár András) Budapest - Zalaegerszeg, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - Zala
 164. A Lendva-vidék nemzetőrsége 1848-ban.
  In: Honismeret 2008. 3. sz. 63-65. p.
 165. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. kötet 871-1849. [Önállóan 19-30. p., társszerzőként 303-362. p.]
 166. Zala megye 1845. évi nemesi katasztere.
  In: Levéltári Szemle 2008. 4. sz. 34-47. p.
 167. A "fontolva haladó" Császár Ferenc. Egy konzervatív publicista a politika sodrában (1840-1847.)
  In: Századok 2009. 3. sz. 637-656. p.
 168. Csány László reformkori iratai 1817-1848. (Sajtó alá rend., szerk.) (Zalai Gyűjtemény 66.) Zalaegerszeg, 2009. 364 p.
 169. Csány László reformkori leveleiből (1834-1845).
  In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. (Szerk. Háda Béla et al.) Bp., 2009. 297-313. p.
 170. A kvártélyház használata 1849-ig.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 53-55. p.
 171. A zalai nemesség politikai erőviszonyai 1847-ben. Kováts László kimutatása Széchenyi István gróf számára.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 131-158. p.
 172. Kerületi törvényszékek felállítása Zala megyében 1848-ban.
  In: Levéltári Szemle 2009. 4. sz. 40-52. p.
 173. Követválasztás Zala megyében, 1843 augusztusában. (Galsai Kovách Ernő visszaemlékezése.)
  In: Pannon Tükör 2010. 2. sz. 39-42. p.
 174. Parasztmozgalmak a Lendva-vidéken 1848-1849-ben.
  In: Muratáj 2009. 1-2. sz. 61-76. p.
 175. Csány László (1790-1849).
  In: A zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola emlékkönyve az intézet fennállásának 125. évfordulójára. Zalaegerszeg, 2010. 7-10. p.
 176. Az igazságszolgáltatás szervezeti reformja Zala megyében 1848-ban.
  In: Degré Alajos emlékezete 127-148. p.
 177. Főadószedőből alkotmányos alispán: Koppány Ferenc (1792-1866).
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. (Zalaegerszegi Füzetek 11.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2010. 85-131. p.
 178. A Csány László ellen indított vizsgálatra vonatkozó iratok (1837-1838).
  In: Levéltári Közlemények 81. évf. Bp., 2010. [2011.] 239-280. p.
 179. Deák Ferenc követté választásának ára. Kortesköltségek Zala megyében 1843-ban.
  In: Századok 2011. 3. sz. 689-710. p.
 180. Zala vármegye pecsétjei 1550-1848 között.
  In: TURUL 2011. 84. köt. 2. füzet 43-51. p.
 181. "Ezek voltak a szép haditettek..." Szabó József őrvezető harctéri naplója Oroszországból, 1942-1943.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2011. 2. sz. 582-593. p.
 182. Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. (Zalai Gyűjtemény 69.) Zalaegerszeg, 2011. 108 p., XXXVI t.
 183. A zalalövői postamesterek három nemzedéke. (Mozaikok a Martinek és a Dobruczky család 19-20. századi történetéből.)
  In: Pannon Tükör 2011. 4. sz. 117-125. p.
 184. Egy választási kampány kulisszatitkaiból. A zalai konzervatívok kérvénye az uralkodóhoz, 1843.
  In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. (Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya) Szeged, 2011. 209-220. p.
 185. Ferenc Deák (1803-1876). Kurzbiographie.
  In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Osterreich. (Herausgegeben von István Fazekas, Stefan Halfér, Péter Tusor) Wien, 2011. 183-190. p.
 186. Batthyány Lajos gróf országgyűlési felszólalásainak fogalmazványai, 1839-1840.
  In: Századok 2012. 3. sz. 653-664. p.
 187. "Géza, azt hiszem, beleléptünk a történelembe". Kemendy Géza sármelléki tanító levele és visszaemlékezése az 1940. évi erdélyi bevonulásról.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2012. 3. sz. 863-884. p.
 188. Deák zalai tisztelői. A Deák Ferenc nevelési alapítvány első évtizede (1840-1850).
  In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal) Budapest-Győr, 2012. 375-390. p.
 189. A 17/III. zászlóalj a Donnál, 1942-1943.
  In: Zalaegerszegi honvédek a Donnál. (Zalai Gyűjtemény 74.) Zalaegerszeg, 2013. 7-92. p.
 190. Németh József tizedes harctéri naplója Oroszországból, 1942-1943. [Közreadása.]
  In: Zalaegerszegi honvédek a Donnál. (Zalai Gyűjtemény 74.) Zalaegerszeg, 2013. 95-114. p.
 191. Batthyány Lajos gróf politikai programnyilatkozatának fogalmazványa, 1839.
  In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. (Szerk. Bariska István, Mayer László) Szombathely, 2012. [2013!] 307-314. p.
 192. Molnár András – Szabó Péter: Zalai honvédek a Donnál. A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály története fényképeken, 1942-1943. Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2013. 236 p.
 193. Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. I-II. kötet. (Zalai Gyűjtemény 76.) Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2014. I. kötet 420 p., II. kötet 464 p.
 194. Molnár András: Deák Ferenc, a pápai diák.
  In: Szélesvíz. Pápa város folyóirata 2015. 1. sz. 50-51. p.
 195. Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. Zalaegerszeg, 2015. 192 p.
 196. Egy zalai néptanító történelmi emlékei. Bősze József tartalékos hadnagy fényképei az észak-erdélyi bevonulásról.
  In: Szorosadtól Rijekáig. 287-296. p.
 197. Sebesültszállító írnokként a Donnál. Tumbász Gyula karpaszományos tizedes harctéri naplója, 1942. május 4. – 1943. március 13.
  In: Archivnet. XX. századi történeti források. 16. évf. (2016) 1. sz. (http://www.archivnet.hu/naplo/sebesultszallito_irnokkent_a_donnal.html)
 198. A nemzeti haderő megteremtésének reformkori előzményei (1825-1848).
  In: Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. (Szerk. Hermann Róbert) Bp., 2015. [2016.] 123-130. p.
 199. Zalaegerszegi honvédek Erdélyben.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 146-161. p.
 200. Molnár András: Csány László. Pártvezér, kormánybiztos, miniszter.
  In: Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. (Szerk. Kedves Gyula, Pelyach István) Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016. 85-104. p.
 201. Balatoni nyarak a reformkorban. Időjárási anomáliák Balatonfüreden, 1831-1847.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 112-121. p.
 202. Csány László és Deák Ferenc politikai együttműködése Zala megyében, 1831–1846.
  In. Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. (Szerk. Anka László et al.) Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2016. 114–124. p.
 203. Molnár András – Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. III. köt. Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. (Zalai Gyűjtemény 81.) Zalaegerszeg, MNL ZML, 2017. 474 p. XVI. t.
 204. Batthyány Lajos gróf indíttatása, felkészülése és politikai pályakezdete.
  In: Batthyány Lajos gróf. Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 13-43. p.
 205. Csány László és Deák Ferenc a zalai reformellenzék élén, 1832-1847.
  In: Csány László és kortársai. Tudományos emlékülés Csány László születésének 225. évfordulója tiszteletére. (Szerk. Kiss Gábor és Molnár András) Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2017. 7-18. p.
 206. A forradalom és szabadságharc időszaka (1848-1849).
  In: Zalaegerszeg története. (Szerk. Gyimesi Endre és Seres Péter) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 83-91. p.
 207. Deák Ferenc és az evangélikus tanintézetek diáktársaságainak betiltása elleni tiltakozás, 1845-1847.
  In: Levéltári Szemle 2018. 2. sz. 52-69. p.
 208. Emlékezés Kapiller Imre zalai levéltárosra.
  In: Levéltári Szemle 2018. 4. sz. 73-75. p.
 209. Széchenyi István gróf és a zalai ellenzék, 1823-1847.
  In: Széchenyi és Zala. Tudományos emlékülés Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulója tiszteletére. (Szerk. Kiss Gábor) Zalaegerszeg, 2018. 81-92. p.
 210. [Szabó Péterrel közösen]: Dr. Horváth Imre tartalékos orvos zászlós harctéri naplója, 1942-1943.
  In: Archívnet. XX. századi történeti források 2018. 1. sz. http://www.archivnet.hu/dr-horvath-imre-tartalekos-orvos-zaszlos-harcteri-naploja-1942-1943

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. "Fejére szól, ki szót emel!" Szólásszabadság és felségsértés a reformkori Zalában.
  In: Zalai Hírlap 43. évf. 227. sz. 1987. szeptember 26. 9. p.
 2. Zalai szemtanú a Pákozdi csatáról. Részlet Árvay Sándor önéletrajzából.
  In: Zalai Hírlap 44. évf. 235. sz. 1988. október 1. 8. p.
 3. "Ez volt Magyarország egyik legszebb vidéke". Életképek a reformkori Kőszegről.
  In: Kőszeg és vidéke 2. évf. 1989. 2. sz. 4. p.
 4. Budavár bevétele. Emlékezés az ostrom zalai hőseire.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 117. sz. 1989. május 20. 8. p.
 5. Honvédeink Pákozd alatt. Részlet Ráth János visszaemlékezéséből.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 231. sz. 1989. szeptember 30. 7. p.
 6. "Hazámért ezt is szívesen!" Emlékezés Csány László vértanúhalálára.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 237. sz. 1989. október 7. 8. p.
 7. Életképek a reformkori Keszthelyről.
  In: Pelso. Honismereti Híradó 1. évf. 1989. 1. sz. 57-62. p.
 8. Szemtanúk Csány László vértanúhaláláról.
  In: Zalai Hírlap 46. évf. 235. sz. 1990. október 6. 7. p.
 9. "Csuda műveltetik itt..." A pesti forradalom - Csány László szemével.
  In: Zalai Hírlap 47. évf. 63. sz. 1991. március 15. 7. p.
 10. A pölöskei földesúr. Széchenyi és Zala kapcsolata a reformkorban.
  In: Zalai Hírlap 47. évf. 222. sz. 1991. szeptember 21. 8. p.
 11. Politikai gúnyversek a reformkori Zalából.
  In: Zalai kalendárium az 1992-es esztendőre. Zalaegerszeg. Journal Kiadói KFT., 1991. 64-66. p.
 12. Az első zalai honvéd.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 63. sz. 1992. március 14. 9. p.
 13. Előrenyomulás a Donig. Németh József frontnaplójából.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 152. sz. 1992. június 29. 7. p.
 14. Kossuth Lajos és az ellenzéki Zala küzdelme a sajtószabadságért.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 222. sz. 1992. szeptember 19. 8. p.
 15. Zalai honvédek a Donnál.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 251. sz. 1992. október 24. 8. p.
 16. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (1.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 275. sz. 1992. november 21. 8. p.
 17. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (2.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 287. sz. 1992. december 5. 8. p.
 18. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (3.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 299. sz. 1992. december 19. 8. p.
 19. Deák Ferenc "hadügyminisztersége".
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 61. sz. 1993. március 13. 8. p.
 20. Pákozdtól Lipótvárig. Egy keszthelyi csizmadialegény honvédélményei.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 61. sz. 1993. március 13. 9. p.
 21. Kanizsa '48-as képviselője: Boja Gergely.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 66. sz. 1993. március 20. 8. p.
 22. Ki buktatta meg Deák Ferencet? Egy 150 éves politikai botrány kulisszatitkaiból.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 78. sz. 1993. április 3. 8. p.
 23. Átírjuk-e történelmünket? (A magyar honvédelem napjára)
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 117. sz. 1993. május 21. 7. p.
 24. Batthyány Lajos Zalában.
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 235. sz. 1995. október 6. 7. p.
 25. Kivételes életrajz hiányzó láncszemmel. Deák Ferenc pályakezdete.
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 244. sz. 1995. október 17. 7. p.
 26. Püspöky Grácián emlékezete.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 63. sz. 1996. március 14. 6. p.
 27. A fejedelem hadai ellen.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 116. sz. 1996. május 18. 9. p.
 28. "Szaladj" vármegyéből valók.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 123. sz. 1996. május 25. 9. p.
 29. Betelepítések a XVIII. században.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 128. sz. 1996. június 1. 9. p.
 30. Napóleon hadai ellen.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 134. sz. 1996. június 8. 9. p.
 31. "Oly dühös nem volt..." (Az 1831-es kolerajárvány)
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 140. sz. 1996. június 15. 9. p.
 32. Jellasics betörése.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 145. sz. 1996. június 22. 9. p.
 33. Asbóth árulása.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 151. sz. 1996. június 29. 9. p.
 34. Deák Ferenc első "kiegyezése".
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 244. sz. 1996. október 18. 5. p.
 35. Batthyány Lajos emlékezete.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 39. sz. 1997. február 15. 7. p.
 36. Ahol a szabadság fája virágzott. (Csuzy Pál életrajza)
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 62. sz. 1997. március 14. 6. p.
 37. Az első liberális pártprogram.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 131. sz. 1997. június 7. 7. p.
 38. Kegyelemből várfogság.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 233. sz. 1997. október 6. 5. p.
 39. Deák meglepetései.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 243. sz. 1997. október 17. 6. p.
 40. Az 1847-es zalai követválasztás.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 261. sz. 1997. november 7. 7. p.
 41. Csány László Kanizsán.
  In: Zalai Hírlap 54. évf. 61. sz. 1998. március 14. 8. p.
 42. Deák Ferenc igazságügyi minisztersége.
  In: Zalai Hírlap 54. évf. 244. sz. 1998. október 17. 5. p.
 43. A muraközi horvátok 1848-1849 viharában.
  In: Zalai kalendárium az 1999-es esztendőre. Zalaegerszeg. Zalai Hírlap Kiadói KFT., 1998. 106-111. p.
 44. Kustánszeg honvéd őrnagya.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 61. sz. 1999. március 13. 6. p.
 45. Más megvilágításban. (Könyvismertetés)
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 233. sz. 1999. október 6. 5. p.
 46. Csány László "bűnlajstroma".
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 236. sz. 1999. október 9. 7. p.
 47. Deák Ferenc és a cenzúra.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 242. sz. 1999. október 16. 7. p.
 48. Zrínyi, a Muraköz védelmezője.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 253. sz. 1999. október 30. 7. p. Vö. Zalai Millennium. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 32-36. p. (Zrínyi és a török)
 49. 1848/49 emlékei Zalában.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 288. sz. 1999. december 10. 7. p.
 50. A szabadságharc zalai "hadiipara".
  In: Zalai kalendárium a 2000-es esztendőre. Zalaegerszeg. Zalai Hírlap Kiadói KFT., 1999. 107-113. p.
 51. A "bűnös cifraszűr a reformkorban.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 24. sz. 2000. január 29. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 71-73. p. (A "bűnös cifraszűr)
 52. Széchenyi és a könyvtárépítők.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 30. sz. 2000. február 5. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 74-76. p. (Széchenyi és a zalai könyvtárépítők)
 53. Magyarosítás a Muraközben?
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 36. sz. 2000. február 12. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 77-79. p. (Magyarosítás a reformkori Muraközben?)
 54. Egerszeg botrányos bíróválasztása.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 42. sz. 2000. február 19. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 80-82. p. (Zalaegerszeg botrányos bíróválasztása)
 55. Nagykanizsa első képviselője.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 48. sz. 2000. február 26. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 83-85. p.
 56. A szabadságharc keszthelyi ágyúi.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 54. sz. 2000. március 4. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 86-88. p.
 57. Olaszok a magyarok oldalán.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 62. sz. 2000. március 14. 8. p.
 58. Becses Deák-kéziratok Kehidáról.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 77. sz. 2000. április. 1. 7. p.
 59. Deák Ferenc ismeretlen javaslata az európai leszerelésről.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 248. sz. 2000. október 21. 8. p.
 60. Vörösmarty Mihály kehidai látogatásai.
  In: Zalai hírlap 56. évf. 282. sz. 2000. december 2. 7. p.
 61. Az olmützi várbörtön egerszegi foglya. (Hegyi Énokról)
  In: Zalai Hírlap 57. évf. 233. sz. 2001. október 5. 6. p.
 62. Útban volt a feleség. (Deák Ferenc ügyészi munkájáról)
  In: Zalai Hírlap 57. évf. 243. sz. 2001. október 17. 7. p.
 63. A szabadságharc elfelejtett dénesfai honvédjei.
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 81. sz. 2002. április 8. 7. p.
 64. Helyi hírek a reformerek lapjában. (Kossuth és Zala 1.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 210. sz. 2002. szeptember 9. 7. p.
 65. A sajtószabadság védelmében. (Kossuth és Zala 2.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 211. sz. 2002. szeptember 10. 7. p.
 66. Liberálisok, konzervatívok. (Kossuth és Zala 3.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 212. sz. 2002. szeptember 11. 7. p.
 67. Fürdőélmények Balatonfüredről. (Kossuth és Zala 4.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 213. sz. 2002. szeptember 12. 7. p.
 68. Kisnemesek az adófizetés ellen. (Kossuth és Zala 5.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 214. sz. 2002. szeptember 13. 7. p.
 69. Jól értesült besúgó Kanizsáról. (Kossuth és Zala 6.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 215. sz. 2002. szeptember 14. 11. p.
 70. Kőnyomatos körlevelek a minisztertől. (Kossuth és Zala 7.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 216. sz. 2002. szeptember 16. 7. p.
 71. "Becsület és kötelesség" - Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum emlékkiállításáról.
  In: Pannon Tükör 2003. 8. évf. 2. sz. 62-64. p.
 72. Javítva változtatni. Deák Ferenc pályakezdete.
  In: Élet és Tudomány 2003. 41. sz. 1290-1242. p.
 73. Zalabéri Horváth Vilmos, 1848-as zalai kormánybiztos.
  In: Zalai Hírlap 2005. március 14. 7. p.
 74. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 75. Jó szándékunk a közboldogság. Deák Ferenc ismeretlen levele Kölcseyhez.
  In: Zalai Hírlap 2006. október 17. 17. p.
 76. Deák Ferenc - kiegyezés.
  In: Jegyző és közigazgatás 2006. 6. sz. (november-december) 46-47. p.
 77. Széchenyi és Zala megye.
  In: Zala Megye II. évf. 5. sz. 2009. május. 6. p.
 78. Magyarul a közigazgatásban.
  In: Zalai Hírlap 2009. május 23. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 34-36. p.
 79. Reformkori tisztújítások Zalában.
  In: Zalai Hírlap 2009. június 6. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 37-39. p.
 80. Kapcsolat az országgyűléssel.
  In: Zalai Hírlap 2009. június 20. 13. p. Újabb megjelenése (Deák Ferenc, Zala megye követe): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 40-42. p.
 81. Zalai honvédek a szabadságharcban (1848-1849).
  In: Zala Megye II. évf. 6. sz. 2009. június. 18. p.
 82. Muraköz nélkül.
  In: Zalai Hírlap 2009. július 4. 12. p. Újabb megjelenése (A Muraköz elcsatolása 1848/1849-ben): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 43-45. p.
 83. Zala megye történelmi címere.
  In: Zala Megye 2010. szeptember (7. sz.) 10. p. (Másodközlése: Pannon Tükör 2010. 6. sz. 40-41. p.
 84. Zala vármegye [címere].
  In: Zala megye településeinek címerei és zászlai. Kemendollár, [2011.] 34-35. p.